تبلیغات
کسبدرآمد و بازاریابی سایت بانک شارژ
یک باکس  تایپایران - مرکز تخصصی تایپ موفقیت و فروش خوب - راز
چگونگی استفاده از راز
روند خلق كه در راز آن استفاده شده ، در واقع برگرفته از انجیل عهد جدید است كه راهنمای سه مرحله ای آسانی برای تو جهت خلق تمام خواسته هایت است .
گام اول :  درخواست
لیزا نیكولز
اولین گام درخواست كردن است . درخواست كن . بگذار كائنات بداند تو چه می خواهی . كائنات در قبال افكارت واكنش نشان می دهد .
باب پراكتر
تو به راستی چه می خواهی ؟ بنشین و خواسته هایت را روی كاغذ بیاور . همه را به زمان حال بنویس . می توانی نوشتن را این طور شروع كنی : « هم اكنون خوشحال و شاكر هستم . . . » سپس توضیح بده كه دوست داری زندگی ات در هر زمینه ای چگونه شود .
تو باید انتخاب كنی كه چه می خواهی ، اما در مورد خواسته هایت باید شفاف باشی . این است كار تو. اگر درخواستت شفاف نباشد ، قانون جذب نمی تواند آنچه را می خواهی به تو بدهد . تو فقط بسامدهای درهم و برهم می فرستی و صرفاً نتایج قاطی و پاتی نصیب خودت می كنی . برای یك بار هم در عمرت شده خواسته ات را واقعاً مشخص كن . حالا كه می دانی می توانی هرچه داشته باشی ، بشوی یا انجام دهی و هیچ محدودیتی هم وجود ندارد ، چه می خواهی ؟
درخواست كردن اولین گام در روند خلاق است . پس درخواست را جزو عادات خود قرار بده . اگر مجبور به انتخاب هستی ونمی دانی كدام راه را بروی ، بپرس . تو هرگز نباید در هیچ موردی در زندگی ات سردرگم باشی . فقط در خواست كن !

 

گام دوم :‌ باور
لیزا نیكولز
گام دوم بتور است . باور كن كه از قبل آن مال خودت است . من داشتن هرآنچه را دوست دارم ، اعتقاد راسخ می نامم . نادیده ها را باور كن .
تو باید بر این باور باشی كه آن را دریافت كرده ای . تو باید بدانی كه هر آنچه خواستی ، در همان لحظه درخواست متعلق به تو شده است . تو باید ایمان محض داشته باشی .  وقتی تو از كاتالوگ چیزی سفارش می دهی ، خیالت جمع  است . چون می دانی هرآنچه را سفارش دادی دریافت می كنی، و به زندگی ات می پردازی و دیگر در موردش فكر نمی كنی .
در لحظه ای كه درخواست می كنی و اعتقاد راسخ داری كه از قبل صاحب آن شده ای ، كل كائنات تغییر جهت می دهد و آن را برایت مرئی می كند . تو باید طوری حرف بزنی ، عمل كنی و فكر كنی ، كه انگار همین حالا داری آن را دریافت می كنی ، چرا ؟ كائنات حكم آیینه را دارد و قانون جذب منعكس كننده افكار غالب تو به سوی توست . بنابراین آیا منطقی نیست خودت را در موقعیتی مجسم كنی كه انگار داری آن را دریافت می كنی ؟  اگر افكار تو به این مساله توجه كند كه هنوز چیزی دریافت نكرده ای ، دیگر خواسته ات را جذب نمی كنی . تو باید به این باور باشی كه از قبل آن را داشته ای . باید باور كنی كه آن را دریافت كرده ای و تصاویر آن را به عنوان زندگی ات منعكس كنی .
وقتی تو این كار را بكنی ، قانون جذب با تمام قدرت كل شرایط ، مردم و وقایع را برای دریافت هر آنچه می خواهی بسیج می كند .
وقتی تو برای تعطیلات جایی را رزرو می كنی ، اتومبیلی نو سفارش می دهی یا خانه ای می خری ، خودت می دانی كه این چیزها متعلق به توست. دیگر نمی روی جایی دیگر را برای تعطیلات رزرو كنی یا اتومبیل یا خانه ای دیگر بخری . اگر تو در بخت آزمایی برنده شوی یا پولی كلان به ارث ببری‌،‌ حتی قبل از اینكه آن پول به دستت برسد و لمسش كنی ، می دانی كه به هر حال متعلق به خودت است .  این احساس كه تو چیزی دریافت كرده ای . آنچه را می خواهی ، از طریق احساس و باور اینكه از قبل مال تو بوده است ، درخواست كن . وقتی این كار را بكنی ، قانون جذب با تمام قدرت شرایط ، مردم و وقایع را برای دریافت هر آنچه می خواهی ، به حركت وا می دارد .
چطور خودت را به مرحله باور برسانی ؟ وانمود كن . مثل بچه ها باشد و وانمود كن . طوری عمل كن انگار از قبل آن را داشتی . همانطور كه وانمود می كنی ، باور دریافت آن را هم شروع كن . غول تمام مدت در برابر افكار  غالب تو واكنش نشان می دهد ، نه فقط در لحظه ای كه درخواست كردی . به همین دلیل است كه باید بعد از درخواست هم به باور كردن و دانستن ادامه دهی . ایمان داشته باش . باور با اینكه چیزی را داری‌، ایمان پایدار  تو ، قوی ترین قدرت توست . وقتی باور كردی كه داری دریافت می كنی ، آماده شو و دوباره سحرو جادو را تماشا كن !
دكتر جو ویتل
كائنات خودش كارها را به نحوی ردیف  می كند تا اتفاقی كه می خواهی برایت بیفتد .
جك كنفیلد
بیشتر ما مردم هرگز خود را با آنچه می خواهیم روشن نكرده ایم ، چون چگونگی آشكار شدن آن را درك نمی كنیم .
باب پراكتر
اگر خودت تحقیق مختصری بكنی ، برایت مشخص می شود كه هر فردی در هر زمینه ای موفق شده ،  خبر نداشته قرار بوده آن را چگونه انجام دهد ، می دانسته كه به هر حال قرار است این كار را بكند .


دكتر جو ویتل
نیازی نیست كه تو از چگونگی هرآنچه رخ می دهد آگاهی داشته باشی . لزومی ندارد كه بدانی كائنات چگونه كارها را راست  ریس می كند .
اینكه چگونه رخ می دهد ، اینكه چگونه كائنات چیزی را به تو ارائه می دهد ، به تو مربوط نیست و نباید از این بابت نگران باشی ، فقط بگذار كائنات كار خودش را بكند .  وقتی سعی كنی از چگونگی آن سر در بیاوری ، از خود بسامدی كه حاوی عدم اعتقاد است ساطع می كنی – كه یعنی از قبل داشتن آن را باور نداری . تو فكر می كنی باید این كار را بكنی و باور نداری كه كائنات این كار را برای تو انجام می دهد . تو در چگونگی روند خلق سهمی نداری .
باب پراكتر
تو نمی دانی چطور ، به تو نشان داده خواهد شد . تو طریقه را جذب می كنی .
لیزا نیكولز
بیشتر اوقات ، وقتی بر وفق مرادمان نباشد ، كلافه می شویم . ما نا امید می شویم و شك و دودلی به خود راه می دهیم . همین دودلی احساس یاس ایجاد می كند . این شك را از خودت دور كن . این احساس را شناسایی و آن را با احساس اعتقاد راسخ جایگزین كن . « می دانم كه در راه است. »

گام سوم  :‌ دریافت
لیزا نیكولز
گام سوم و گام نهایی روند ، روند دریافت است . در این مورد احساسی فوق العاده داشته باش. احساس كن كه خواسته ات برآورده می شود . همین حالا آن را احساس كن .

مارسی شیموف
و در این روند مهم است كه جس خوبی داشته باشی . شاد باش ، چون وقتی احساس خوبی در تو ایجاد شود ، خودت را در وضعیتی با بسامد هر آنچه می خواهی قرار می دهی .
مایكی برنارد بك ویث
این احساس كردن كائنات است . اگر تو صرفاً به طور عقلانی چیزی را باور داشته باشی ولی در درونت آن حال و هوای احساسی را نداشته باشی ، الزاماً قدرت كافی بر آشكار شدن هر آنچه در زندگی می خواهی نداری.  تو باید احساس كنی .
یك بار درخواست كن ، باور كن آن را دریافت كردی ، و سپس تنها كاری كه لازم است برای دریافت انجام دهی ، همان حس خوب اشت . وقتی تو احساس خوبی داشته باشی‌، روی بسامد دریافت قرار داری ، روی بسامدی كه همه چیزهای خوب به سراغت می آید ، و هر آنچه بخواهی دریافت می كنی . تو درخواست چیزی را نمی كنی مگر در مورد دریافت آن حال و هوای خوبی به تو دست دهد، نه ؟ پس خودت را روی بسامد احساس خوب قرار بده .  مسلماً خواسته ات را دریافت می كنی .
سریع ترین راه برای رسیدن به بسامد احساس خوب این است كه بگویی :‌« هم اكنون در حال دریافت هستم . هم اكنون ( خواسته ات را بگو ) دریافت می كنم . و آن را احساس كن ، طوری كه گویی دریافتش كرده ای .
دوست عزیزم مارسی یكی از برجسته ترین آشكار كننده هایی است كه تا به حال دیده ام . او هر چیزی را احساس می كند . او حال و هوای آنچه را درخواست كرده ، حس می كند . او حال و هوای آنچه را درخواست كرده ، حس می كند . او هر چیزی را كه موجودیت می یابد ،  حس می كند . او خودش را درگیر چون و چرا ، چگونگی یا كجا نمی كند ؛ صرفاً حس می كند و سپس سروكله خواسته اش پیدا می شود .
پس هم اكنون خوب احساس كن .
باب پراكتر
وقتی رویای تو به حقیقت بپیوندد ،  در موقعیتی قرار می گیری كه ردیابی مهم تر و بزرگتر برای خودت دست و پا كنی . و این ، دوست من ، روند خلق است .
باب دویل
قانون جذب ، تحقیق در مورد آن و كاربردش ، صرفاً منحصر به این است كه خودت درك كنی چه چیزی كمكت می كند تا به این حس كه هم اكنون خواسته ات را داری ، دست پیدا كنی . رانندگی با اتومبیلی را امتحان كن . به فروشگاه برو و برای خانه خرید كن . در خانه بمان . هركاری از دستت برمی آید برای ایجاد حسی خوب كه همین حالا دریافتش كرده ای ، بكن و آن را به خاطر هم داشته باش. هركاری كه به تو كمك می كند این حس را در خودت زنده كنی ، انجام بده .
وقتی طوری حس كنی كه انگار هم اكنون خواسته ات را داری ، و این احساس آن قدر واقعی باشد كه انگار تو از قبل آن را داشتی ، تو بر این باوری كه آن را دریافت كرده ای ، و دریافت هم خواهی كرد .
باب دویل
شاید تو از خواب بیدار شوی و خواسته ات حی و حاضر باشد . خودش را آشكار كرده است . یا شاید جرقه ای در ذهنت زده شود كه اقدامی انجام دهی . قدر مسلم تو نباید بگویی :‌« خوب ، می توانستم به این طریق عمل كنم . ای بابا ، از این كار متنفرم . » با این فكر در مسیر فكری درستی نیستی .
گاهی باید اقدامی صورت گیرد . امااگر  اقدام را درست مطابق با هر آنچه كائنات سعی می كند به تو بدهد . انجام دهی ، احساس لذت بخش خواهد بود . تو كاملاً احساس سرزندگی می كنی . صرفاً زمان متوقف می شود . تو می توانی تمام روز این كار را بكنی .
اقدام كلمه ای است كه می توان آن را در مورد كار به كاربرد ، اما اقدام الهام بخش اصلاً احساس كار را به همرا ندارد . تفاوت بین اقدام و اقدام الهام بخش این است : اقدام الهام بخش زمانی است كه تو برای دریافت اقدام می كنی . اگر تو در اقدام خود تلاش كنی تا بلكه آن خواسته رخ دهد ، پسرفت كرده ای . اقدام الهام بخش بدون تلاش است و حال و هوایی شگفت آور دارد ، چون تو روی بسامد دریافت هستی .
تصور كن زندگی رودخانه ای پر خروش است . وقتی تو اقدامی می كنی تا بلكه اتفاقی بیفتد ، این احساس ایجاد می شود كه خلاف جهت رودخانه شنا می كنی . احساسی سخت و شبیه به تلاش و تقلا است .
وقتی اقدام می كنی تا چیزی را از كائنات دریافت كنی ،  گویی تو در جهت جریان رودخانه شناور هستی ، كه احساس راحتی و به دور از زحمت است . این است احساس اقدام الهام بخش كه انسان در جهت جریان كائنات و زندگی باشد .
گاهی حتی خودت متوجه نخواهی بود از « اقدام »‌ استفاده كرده ای ، تا اینكه دریافت كنی ، چون همین اقدام حال و هوای خوبی داشته است . بعد كه به عقب نگاه می كنی ، متوجه اعجاز و اصل مطلب می شوی كه چگونه كائنات تو را به سوی هر آنچه می خواستی برده و هر آنچه را می خواستی برایت به ارمغان آورده است .
دكتر جو ویتل
كائنات عاشق سرعت است . درنگ نكن . مردد نباش . به خودت شك راه نده . وقتی فرصت برای تو ایجاد شد ، وقتی از درون خودت مرتب سقلمه ای شهودی می خوری ، بجنب و عمل كن . این وظیفه تو و تنها كاری است كه باید انجام دهی .
باب پراكتر
تو هر آنچه را بخواهی جذب می كنی . اگر پول مورد نیازت است ، همان را جذب می كنی . اگر به ردم نیاز داری ، همان را جذب می كنی . اگر به كتاب خاصی احتیاج داری ، آن را جذب می كنی . تو باید حواست به هر آنچه جذب كرده ای باشد . چون وقتی هر آنچه را می خواهی در ذهن داشته باشی ، همان را جذب می كنی و آنها هم به سوی تو جذب می شوند . اما در اصل از طریق خودت و با خودت به سوی واقعیت فیزیكی منتقل می شوند و این امر از طریق قانون صورت می گیرد .
یادت باشد تو مغناطیس هستی و هر چیزی را به سوی خودت جذب می كنی . وقتی در مورد هر آنچه می خواهی شفافیت ذهنی داشته باشی ، مغناطیسی می شود كه چیزها را به سوی خودت می كشانی و در عوض آنچه هم خودت می خواهی ، مغناطیسی می شود . هر چه در این مورد بیشتر تمركز كنی و بفهمی كه قانون جذب چیزهایی را به سوی تو می آورد ، مغناطیسی عالی تر خواهی شد ، چون قدرت اعتقاد و باور و آگاهی را با هم تركیب خواهی كرد .

مایكل برنارد بك ویث
تو می توانی با دست خالی شروع كنی ، و بی آنكه بفهمی چه شد ، راهی برایت باز شود .
تنها چیزی كه به آن نیاز داری ، خودت هستی و توانایی ات برای اینكه فكر كنی موضوعات موجودیت پیدا می كنند . هر چیزی كه در طی تاریخ بشری اختراع و ایجاد شده ، فقط و فقط نتیجه فكر بوده است . از آن فكر بوده كه راهی درست شده و آن فكر از حالت نامرئی به صورت مرئی متجلی شده است .
 طبقه بندی: موفقیت،

تاریخ : دوشنبه 31 خرداد 1395 | 06:07 ب.ظ | نویسنده : احسان ناطقی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • مهر پزشک
  • تبلیغات اینترنتی
    4kia.ir